20240517_141503.jpg
Op 17 mei heeft Geoff Welch uit handen van burgemeester Bolsius in Amersfoort, een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en is daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 


In 1988 richtte hij met twee anderen Kano Vereniging Keistad op en is tot op heden actief als vrijwilliger.

In de eerste 10 jaar was hij penningmeester en was hij onder andere betrokken bij het regelen van de financiën voor de bouw van het clubhuis. De vereniging fungeert als koploper op het gebied van para-kanoën in Nederland.

Vanaf de oprichting is hij actief als instructeur bij Kano Vereniging Keistad. Hij maakte een opleidingsplan voor veiligheid op het water en het leren van technische vaardigheden. Hij was kajakinstructeur, Open Kano-instructeur en lid van de wildwatercommissie.

De laatste jaren is hij ook actief als leercoach voor zowel interne als externe instructeurs in opleiding. Van 2012 tot 2023 was hij lid van de trainingscommissie waarbij hij zich onder meer inzette voor Open Kano cursussen, workshops, de jaarlijkse Open Dagen en de meerdaagse- en dagtochten in binnen- en buitenland op vlak en stromend water.

Landelijk is hij meer dan 20 jaar actief in de Open Kano commissie voor de Nederlandse Kano Bond (NKB) en in de opvolger, het Watersport Verbond met 360 aangesloten verenigingen. De heer Welch houdt zich onder andere bezig met het opzetten, ontwikkelen en verbeteren van cursussen en instructeurstrainingen waarbij veiligheid op het water voorop staat.

 20240517_143441.jpg

De onderscheiding is op 17 mei uitgereikt, omdat Geoff op de officiële dag in het buitenland verbleef voor een kano vakantie!

 

Tijdens het offieciele gedeelte sprak burgemeester de volgende tekst uit:

 

 

Beste meneer Welch,

 

Wie weleens aan de zuidkust van Engeland is geweest, kent wellicht de Seven Sisters en Beachy Head, vlakbij Eastbourne, waar u geboren bent. Eastbourne is een badplaats aan zee met een Victoriaanse pier én een haven, waarbij de haven van Amersfoort in het niet valt. Maar Amersfoort heeft een rivier, de Eem. En daar zag u mogelijkheden toen u bijna 36 jaar geleden, samen met twee anderen, Kano Vereniging Keistad oprichtte.20240517_143648.jpg

Vlakbij de brug over de rivier de Eem is dit het thuishonk van een van de meest actieve en gezellige kanoverenigingen van Nederland. Kano Vereniging Keistad biedt vele kanodisciplines en zet zich ook in voor de mindervalide watersporters. De vereniging fungeert als koploper op het gebied van para-kanoën in Nederland.

 

In de eerste 10 jaar was u penningmeester van de vereniging. Uw laatste wapenfeit in die functie was het regelen van de financiën voor de bouw van het clubhuis aan de Stuw, dat in 1998 is opgeleverd.

Vanaf de oprichting in 1988 tot op heden bent u actief als instructeur bij Kano Vereniging Keistad. Omdat er toen nog geen opleidingsrichtlijnen bestonden, heeft u een opleidingsplan gemaakt, zodat leden op een veilige manier de kanosport konden beoefenen en technische vaardigheden leerden. U was kajak-instructeur en vanaf 1998 vooral Open Kano-instructeur. U bent lid van de wildwatercommissie, en de laatste jaren bent u ook actief als leercoach voor zowel interne als externe instructeurs in opleiding. Van 2012 tot 2023 was u lid van de trainingscommissie, met veel aandacht voor de Open Kano cursussen en workshops. Zo was u onder meer actief bij de organisatie van de jaarlijkse Open Dagen. Samen met uw vrouw was u de drijvende kracht (-een mooie uitdrukking in dit verband-) van de meerdaagse tochten en dagtochten in binnen- en buitenland, zowel op vlak als op stromend water.

20240517_200212.jpgMaar uw vrijwilligerswerk beperkt zich niet tot Amersfoort alleen. U bent al minstens 20 jaar actief in de landelijke Open Kano commissie voor de Nederlandse Kano Bond (NKB) en voor de opvolger hiervan; het Watersport Verbond met 360 aangesloten verenigingen. U houdt zich onder andere bezig met het opzetten, ontwikkelen en verbeteren van cursussen en instructeurstrainingen, waarbij veiligheid op het water voorop staat. Hiermee strekt uw inzet en uw invloed zich uit tot ver buiten de eigen vereniging.

Meneer Welch, al heel veel jaar maakt u, binnen en buiten Amersfoort, anderen enthousiast voor de kanosport én voor Kano Vereniging Keistad. U bent u altijd bereid om u in te zetten voor de vereniging, anderen doen nooit tevergeefs een beroep op u. Daarom verheugt het mij zeer dat het Z.M. de Koning heeft behaagd u een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Bij Koninklijk Besluit van 18 januari 2024 bent u benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte proficiat!

 

 

Na afloop van het officiële gedeelte hebben vrienden en clubleden Geoff  gefeliciteerd met zijn onderscheiding tijdens een gezellige avond in het clubhuis van KV Keistad.